Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cha kế của tôi, anh ấy chăm sóc tôi, anh ấy là người cha kế đáng yêu của tôi - janeza.ru